2023

 

Semnare contract de finantare pentru proiectul "Biblioteca - hub digital pentru educatie"

 

Intabulari gratuite ... detalii ; detalii

 

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului.

 

Informare privind starea economico sociala a comunei Gramesti si modul de gestionare a patrimoniului public si privat pentru anul 2023.

 

Raport activitate privind activitatea asistentilor personale ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2023.

 

Anunt licitatie terenuri 26.02.2024 ... detalii

 

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de referent clasa III, la Compartimentul Relatii cu publicul in data de 27.11.2023 ... detalii ; rezultat selectie dosare ; rezultat proba scrisa ; rezultat final ;

 

Documentatia de atribuire pentru proiectul "AMENAJARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA PAHOMIE C. VASILIU, COMUNA GRAMESTI, JUDETUL SUCEAVA" (data imita de depunere a ofertelor este 15.09.2023, ora 12)

- Invitatie de participare

- Caiet de sarcini

- Proiect tehnic

- Formulare

 

 

Documentatia de atribuire pentru proiectul "AMENAJARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA PAHOMIE C. VASILIU, COMUNA GRAMESTI, JUDETUL SUCEAVA"

- Invitatie de participare

- Caiet de sarcini

- Proiect tehnic

- Formulare

 

Anunt concurs ingrijitor 11 - 14.09.2023

- rezultat selectie dosare

- rezultat proba scrisa

- rezultat interviu

- rezultat final ; pv rezultat

 

Invitatie de participare "Servicii de acordare credit de investitii in valoare de 4.800.000 lei, necesari implementarii proiectelor de interes public local Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare cu statie de epurare, Renovare, modernizare si dotare camin cultural, Amenajare curte interioara Scoala Gimnaziala Pahome C. Vasiliu."

 

- Anunt prelungire perioada de depunere oferte pana la 25.09.

- Anunt prelungire perioada de depunere oferte

- Invitatie

- Caiet de sarcini

- Formulare

 

Comunicat de presa "PNRR : fonduri pentru Romania moderna si reformata!" - Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Gramesti, cod C10-I1.2-193.

Acordul privind modul de implementare al Proiectului “Sistem de management
integrat al deseurilor in judetul Suceava”

- act aditional ; - documentatie atribuire ; - draft proiect hcl

 

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului

 

Anunt concurs pentru ocuparea functiei vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului juridic, in 27.03.2023.

- rezultat selectie dosare

- rezultat proba scrisa

- rezultat interviu

- rezultat final concurs

 

2022

 

Informare privind starea economico sociala a comunei Gramesti si modul de gestionare a patrimoniului public si privat pentru anul 2022.

 

Nomenclator stradal :

- Balinesti

- Botosanita Mica

- Rudesti

- Verbia

- Gramesti

- Hcl atribuire denumire strazi

 

Recensamant 2022

- afis ARA

- afis autorecenzare

- cum sa te autorecenzezi pas cu pas

 

Anunt privind inscrierea candidatilor pentru personal de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente recensamantului populatiei si locuintelor ... anunt ; cerere

 

2021

Strategia de dezvoltare durabila 2021 - 2027 ... detalii

Rezultat final concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, in cadrul compartimentului taxe si impozite, in data de 11.10.2021 ... detalii

Rezultat proba interviu concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, in cadrul compartimentului taxe si impozite, in data de 11.10.2021 ... detalii

Rezultat proba scrisa concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, in cadrul compartimentului taxe si impozite, in data de 11.10.2021 ... detalii

Proces verbal rezultat selectie dosare privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, in cadrul compartimentului taxe si impozite, in data de 11.10.2021 ... detalii

Rezultate final privind concursul de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Gramesti ... detalii

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice de inspector, clasa I, in cadrul compartimentului taxe si impozite, in data de 11.10.2021 ... detalii

Rezultate proba scrisa privind concursul de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Gramesti ... detalii

Rezultate interviu privind concursul de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Gramesti ... detalii

Rezultate selectie dosare privind concursul de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Gramesti ... detalii

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava, initiaza consultarea si dezbaterea publica a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Suceava.
Se pot formula puncte de vedere, comentarii , propuneri din partea publicului interesat, care se transmit catre ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com ... detalii

Anunt privind organizarea concursului de promovare in vederea ocuparii functiei publice de conducere specifice vacante de secretar general al comunei Gramesti ... detalii

Proces verbal selectie pentru functia de consilier achizitii publice, in perioada 19.05. - 24.05.2021 ... detalii

Rezultat selectie dosare pentru functia de consilier achizitii publice, in perioada 19.05. - 24.05.2021 ... detalii

Anunt concurs recrutare pentru functia de consilier achizitii publice, in perioada 19.05. - 24.05.2021 ... detalii

Anunt privind inchirierea pasunilor apartinand domeniului privat al comunei Gramesti ... detalii detalii

Infiintarea sistemului inteligent de distributie gaze naturale in comuna Gramesti, judetul Suceava ... detalii

- angajament ferm consumator gaze naturale ... detalii

Instiintarea proprietarilor si a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului UAT Gramesti, sectoarele cadastrale nr. 12, 28, 34, 35, 36, 41 si 44 ... detalii

Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului UAT Gramesti, sectoare cadastrale nr. 12, 28, 34, 35, 36, 41 si 44 ... detalii

Anunt important pentru persoanele cu dizabilitati ... detalii

Proiect aprobare PUG + RLU comuna Gramesti ... detalii

Delimitare sectii votare pentru alegerile prezidentiale 2019 ... detalii

Publicare documente tehnice ale cadastrului incepand cu data de 21.08.2019 ... detalii

Delimitare sectii votare pentru scrutinul din 26.05.2019 ... detalii

Centralizator nominal cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidat la concursul pentru ocuparea unui post de muncitor calificat (mecanic auto) ... detalii

Incarcare la data de 19.03.2019 : Anunt concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat (mecanic auto).Concursul va avea loc in intervalul 19.03.2019 - 11.04.2019 ... detalii

Instiintarea proprietarilor si a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 32 si 39 din UAT Gramesti 21.12.2018 - 18.02.2019 ... detalii

Instiintarea proprietarilor si a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 32 si 39 din UAT Gramesti ... detalii

Instiintarea proprietarilor si a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 32 si 39 din UAT Gramesti ... detalii

Anunt prealabil privind afisarea ca a documentelor tehnice ale cadastrului ... detalii

Anunt concurs recrutare si ocupare a functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de specialitate al Primarului 24.04.2018 ... detalii

Anunt examen de promovare in grad profesional 28.02.2017 ... detalii

Hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 ... detalii

Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 ... Coperta / Vol I / Vol II / Vol III