Imprimate necesare in constructii

Anexa 5 - Panou de identificare a investitorului

Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere tip pentru emiterea autorizatiei de constructie

Formular instiintare incepere lucrari(emitentul autorizatiei de constructie)

Formular instiintare incepere lucrari(inspectoratul in constructii)