Monitor Oficial Local

 

- Statutul unitatii administrativ teritoriale

 

- Regulamentele privind procedurile administrative

 

- Convocator sedinte Consiliu Local

 

- Proiecte HCL

 

- Hotararile autoritatii deliberative

 

- Dispozitiile autoritatii executive

 

- Documente si informatii financiare

 

- Procese verbale sedinte CL

 

- Alte documente

 

Despre noi

 

  * Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei


  * Conducere


  * Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere


  * Agenda conducerii


  * Organizare


  * Regulament de organizare şi funcţionare


  * Organigrama


  * Instituţii care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei


  * Carieră - anunţurile posturilor scoase la concurs


  * Programe şi strategii

- HCL Strategia de dezvoltare 2021 - 2027

- Strategia de dezvoltare 2021 - 2027


  * Rapoarte şi studii


  * Rapoarte


  * Studii

 

Transparenta decizionala

 

Solicitare informatii de interes public

 

Persoana responsabila pentru accesul cetatenilor la informatia de interes public

 

Lista cu documente de interes public

 

Model de cerere tip / formular pentru solicitare informatii in baza Legii nr. 544/2001

 

Modalitate contestare a deciziei si modele formulare

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001 - Raport 2023

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 52/2003

 

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

 

Organizare Primarie

 

Stat functii si organigrama

 

Regulament de organizare si functionare

 

Cariere