Detalii comuna

Potential economic

Din perspectiva potentialului economic, stadiul actual al dezvoltarii urbanistice al comunei Gramesti este relevat prin analiza critica si prezentarea parametrilor caracteristici specifici activitatilor agricole, industriale si de constructii, transporturilor si comunicatiilor, turismului, unitatilor din domeniul public al serviciilor.

advanced web statistics
 

 

 

 

La nivelul judetului Suceava a avut loc o scadere a productiei cu aproape 50% însotita de o crestere a numarului de someri, de închiderea unor unitati, etc. Cauzele acestui declin sunt conjuctura nefavorabila, atât pe plan intern, cât si extern, instalata imediat dupa anul 1989. Aceasta a determinat pierderea unor piete de desfacere, accentuarea concurentei prin penetrarea produselor de import în pietele traditionale, inclusiv în România, înlocuirea sistemului de productie-desfacere centralizat cu mecanismele economiei de piata, etc.

La nivelul comunei Gramesti, din analiza structurii populatiei active pe ramuri ale economiei, rezulta ca cea mai mare parte a populatiei active a fost înregistrata în agricultura, iar din cei aproximativ 255 salariati , cei mai multi sunt în sectorul bugetar ( administratie publica, învatamânt, sanatate, asistenta sociala, etc) cu o pondere de circa 65%, restul fiind în comert, constructii, industria prelucratoare a laptelui, a lemnului, etc.

 

 

Aspecte ale activitatilor economice in comuna :

Din perspectiva potentialului economic, stadiul actual al dezvoltarii urbanistice al comunei Gramesti este relevat prin analiza critica si prezentarea parametrilor caracteristici specifici activitatilor agricole, industriale si de constructii, transporturilor si comunicatiilor, turismului, unitatilor din domeniul public al serviciilor. Productia agricola este strâns legata de conditiile de clima si relief specifice.. La nivelul judetului Suceava, agricultura constituie unul din sectoarele de baza ale economiei judetului, atât ca productie, cât si ca pondere a populatiei active. Situatia, în ansamblu, care se înregistreaza la nivelul judetului se regaseste, pastrând proportiile , si la nivelul comunei Gramesti.Suprafata agricola se întinde pe 2696 ha, reprezentând 70,2 % din suprafata totala a comunei, din care 58,4% sunt suprafete arabile, restul fiind suprafete ocupate de pasuni 8,2%, fânete 2,8% si livezi 0,8%.Productia animaliera este determinata în mare masura de baza furajera, cresterea animalelor depinzând direct de pasunile si fânetele naturale, acestora adaugându-se nutreturile cultivate. Comuna Gramesti este situata în cadrul pajistilor de dealuri – etaj care se caracterizeaza prin productii mai reduse fata de etajul alpin datorita degradarilor prin suprapasunat sau eroziune, însa acestea prezinta avantajul ca nu impun deplasari pe distante mari fiind situate în apropierea satelor.Se constata o scadere a afectivelor de ovine si bovine si o crestere la efectivele de pasari si porcine.

ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI
ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI
ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI
ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI
ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI
ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI
ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI i = Perioada de evaluare a expirat.;                ; CUMPARATI ACUM O LICENTA; http://www.moodysoft.com/assistant/license.html
i = Perioada de evaluare a expirat.;                ; CUMPARATI ACUM O LICENTA; http://www.moodysoft.com/assistant/license.html ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI ECONOMIE GRAMESTI

 

Principala societate reprezentativa este S.C.”Tudia”S.R.L. ce are ca domeniu de activitate colectarea si prelucrarea laptelui si produse de panificatie. Se mentioneaza faptul ca aceasta societate se implica în modernizarea procesului de prelucrare a laptelui conform standardelor europene.

Desi initiativele particulare de relansare a industriei locale si a activitatilor de constructii sunt la început de drum, ele pot constitui o alternativa viabila fiind capabile sa absoarba o parte din forta de munca, deja calificata, aflata în somaj. Acestora li se adauga un numar important de persoane care lucrau în industrie în orasele Suceava, Radauti, Siret si care în prezent îngroasa numarul celor în cautarea unui loc de munca. Se impune în mod firesc sprijinirea unor programe de relansare a activitatilor industriale si de constructii avându-se în vedere existenta resurselor umane si tehnologice, pe de o parte si a celor materiale pe de alta parte.