Descrierea comunei Gramesti din judetul Suceava

Comuna Gramesti este situata în partea de est a judetului Suceava, în zona de podis a judetului. Se învecineaza cu judetul Botosani, fiind strabatura de D.J. 291A ( Zvorîstea-Gramesti – oras Siret ). Fata de municipiul Suceava se afla la o distanta de 62 km, de orasul Siret la cca. 9 km iar fata de municipiul Radauti la cca. 35 km.Coordonatele geografice ale comunei Gramesti sunt : 47 ° 75 ' latitudine nordica si 26 ° 40 ' longitudine estica . Comuna Gramesti cuprinde o parte a podisului Dragomirnei. Masivul deluros Dragomirna este cea mai tipica parte a Podisului Sucevei prin toate caracterele geomorfologice proprii Podisului Moldovenesc : monoclin cu forme structurale(cueste si platforme), înaltime medie 450 m. Cota maxima este de 528 m. în vârful Teisoara.Podisul Dragomirna este cuprins între culoarele vailor Suceava si Siret. Afluentii acestora îl dreneaza. Podisul înclina spre sud-est în panta usoara (sub 1 ° ).Altitudini semnificative pe teritoriul administrativ al comunei si în vecinatati sunt cuprinse între 397 m – satul Dealul Padureni(oras Siret), 504 m – Comuna Calafindesti si Dealul Malenchii – 475 m iar pe malul Siretului – cca. 220-225 m.Din perspectiva pedologica, comuna Gramesti este situata în zona temperata, subzona paduri. Tipurile de sol sunt podzo-luvice si brun-luvic(clasa cambisoluri) în cadrul etajului fagului si de amestec si brun – roscat luvice si cenusii(clasa luvisoluri / argilluvisoluri) în cadrul etajului stejarului.Din punct de vedere seismic, zona este în perimetrul E – COMUNA Gramesti fiind situata, conform hartii tectonice, pe un fundament cristalin stravechi, afectat de cutari precambriene, acoperit cu o cuvertura sedimentara din cadrul placii tectonice est-europene. Adâncimea de înghet maxim este de 1,10 m.Relieful prezinta, din punct de vedere al conditionarilor de ordin tehnic, potential de construibilitate.Comuna Gramesti este situata, conform hartii climatice, în limitele climei dealurilor si podisurilor ( 200 – 800 m ), districtul nordic, din cadrul provinciei de cadrul provinciei de clima continentala. Clima comunei Gramesti este determinata de miscarea maselor de aer – principalele mase de aer sunt cele care vin dinspre vest, nord sau est. Masele de aer care vin dinspre vest îsi pierd treptat din umezeala în timpul escaladarii barierei Carpatilor Orientali, încât în partea estica a judetului, implicit si în zona comunei Gramesti, ajung mai uscate , clima suferind un proces de continentalizare. Aerul de origine nordica aduce ninsori, iarna si ploi reci, primavara si toamna. Din est sosesc influente climatice continentale cu secete vara, cu cer senin, geruri si viscole iarna.Caracterul de clima temperat continentala este evidentiat si de temperaturile medii lunare, temperaturile extreme sau amplitudinile termice. Pentru zona de podis temperatura minima înregistrata este de – 32,5 ° C iar temperatura maxima +38,5 ° C, temperatura medie a lunii iulie este de 18 ° - 19 ° C. Temperaturile medii anuale care caracterizeaza climatul de podis sunt cuprinse între 7 ° si 8 ° C.Comuna Gramesti se înscrie perfect în acest context, temperatura medie anuala fiind de 7,3 ° C , maxima absoluta: +39,4 ° C – 17.08.1952, minima absoluta: - 31 ° C – 20.02.1954. .Vânturile dominante si cu frecventa cea mai mare sunt pe directia NV – SE. Cantitatea precipitatiilor scade de la vest la est, în sensul diminuarii altitudinii reliefului la nivelul judetului.Comunei Gramesti îi sunt caracteristice valori ale precipitatiilor cuprinse între 600 si 700 l/m.p./an.Râul Siret este principala este principala artera hidrografica din zona. Delimiteaza teritorial judetul Suceava si comuna Gramesti de judetul Botosani pe o lungime de circa 27 km si are ca afluenti pe partea dreapta a cursului : Pârâul Mare, Verehia. O resursa hidrografica importanta pentru comuna o reprezinta amenajarea pe râul Siret a lacului de acumulare „Rogojesti „ al carui mal are vecinatate cu comuna pe o lungime de circa 4 km. Flora, conform hartii vegetatiei, este cea specifica subzonei padurilor de fag si de stejar. Padurea Balinesti – Verbia Tacu, dispusa pe terenuri cu înaltimi variate ( între 300 – 400 de metri), este formata din specii de fag, carpen, stejar, mesteacan, artar, tei, ciresi salbatici. În luminisuri sunt prezenti arbustii : alun, paducel, sânger, calin, etc .Fauna este cea specifica zonei podisului Sucevei si este reprezentata de mistreti, iepuri, vulpi, caprioare .Întâlnim, de asemenea si numeroase specii de pasari ( barza, rândunica, gaita, cotofana, cucul, mierla, privighetoarea, bufnita, rata salbatica, uliul, etc ) , reptile si amfibieni ( sopârla de padure, gusterul, brotacul, buhaiul de balta, etc).Apele Siretului constituie mediul de viata al unui numar de specii reprezentative de pesti : scobarul, cleanul, crapul, mreana, carasul, bibanul, stiuca iar în zona amenajarii hidrotehnice „Rogojesti” întâlnim rate salbatice, pescarusi s.a. Comuna Gramesti are o serie de caracteristici comune satelor din zona de podis. Acestea au un ordin de marime de circa 1000 – 1500 de locuitori – comuna Gramesti având peste 3124 de locuitori. Din punct de vedere al tipologiei sunt sate rasfirate.

Comuna Gramesti are urmatorii vecini :

•  judetul Botosani ( comuna Mihaileni), peste râul Siret ( NE ) ;

•  comuna Zamostea ( SE ) ;

•  comuna Calafindesti ( S ) ;

•  comuna Balcauti ( V ) ;

•  oras Siret ( NV ) .

Fata de municipiul Suceava se afla la o distanta de cca. 60 km, de orasul Siret la cca. 9 km, iar fata de municipiul Radauti la cca. 35 km.Comuna Gramesti are în componenta cinci sate : Gramesti, Balinesti, Botosenita – Mica,Rudesti, Verbia si se întinde pe o suprafata de 3727 ha numarând 3124 de locuitori la recensamântul din anul 2002 .Profilul major al comunei este cel agricol. Suprafata totala a comunei de 3727 ha, este ocupata în cea mai mare parte de suprafete agricole – 70,2%, din paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera – 12,6% si de alte suprafete reprezentând 17,2%.În raport cu structura suprafetei agricole si a solurilor , predomina culturile de grâu, secara, orz, ovaz, porumb, cartofi, sfecla, perene vechi si noi pentru fân, etc. Din perspectiva potentialului economic, stadiul actual al dezvoltarii urbanistice al comunei Gramesti este relevat prin analiza critica si prezentarea parametrilor caracteristici specifici activitatilor agricole, industriale si de constructii, transporturilor si comunicatiilor, turismului, unitatilor din domeniul public al serviciilor. Productia agricola este strâns legata de conditiile de clima si relief specifice.. La nivelul judetului Suceava, agricultura constituie unul din sectoarele de baza ale economiei judetului, atât ca productie, cât si ca pondere a populatiei active. Situatia, în ansamblu, care se înregistreaza la nivelul judetului se regaseste, pastrând proportiile , si la nivelul comunei Gramesti.

Suprafata agricola se întinde pe 2696 ha, reprezentând 70,2 % din suprafata totala a comunei, din care 58,4% sunt suprafete arabile, restul fiind suprafete ocupate de pasuni 8,2%, fânete 2,8% si livezi 0,8%.Productia animaliera este determinata în mare masura de baza furajera, cresterea animalelor depinzând direct de pasunile si fânetele naturale, acestora adaugându-se nutreturile cultivate. Comuna Gramesti este situata în cadrul pajistilor de dealuri – etaj care se caracterizeaza prin productii mai reduse fata de etajul alpin datorita degradarilor prin suprapasunat sau eroziune, însa acestea prezinta avantajul ca nu impun deplasari pe distante mari fiind situate în apropierea satelor.Se constata o scadere a afectivelor de ovine si bovine si o crestere la efectivele de pasari si porcine. La nivelul judetului Suceava a avut loc o scadere a productiei cu aproape 50% însotita de o crestere a numarului de someri, de închiderea unor unitati, etc. Cauzele acestui declin sunt conjuctura nefavorabila, atât pe plan intern, cât si extern, instalata imediat dupa anul 1989. Aceasta a determinat pierderea unor piete de desfacere, accentuarea concurentei prin penetrarea produselor de import în pietele traditionale, inclusiv în România, înlocuirea sistemului de productie-desfacere centralizat cu mecanismele economiei de piata, etc.La nivelul comunei Gramesti, din analiza structurii populatiei active pe ramuri ale economiei, rezulta ca cea mai mare parte a populatiei active a fost înregistrata în agricultura, iar din cei aproximativ 255 salariati , cei mai multi sunt în sectorul bugetar ( administratie publica, învatamânt, sanatate, asistenta sociala, etc) cu o pondere de circa 65%, restul fiind în comert, constructii, industria prelucratoare a laptelui, a lemnului, etc.Principala societate reprezentativa este S.C.”Tudia”S.R.L. ce are ca domeniu de activitate colectarea si prelucrarea laptelui si produse de panificatie. Se mentioneaza faptul ca aceasta societate se implica în modernizarea procesului de prelucrare a laptelui conform standardelor europene.Desi initiativele particulare de relansare a industriei locale si a activitatilor de constructii sunt la început de drum, ele pot constitui o alternativa viabila fiind capabile sa absoarba o parte din forta de munca, deja calificata, aflata în somaj. Acestora li se adauga un numar important de persoane care lucrau în industrie în orasele Suceava, Radauti, Siret si care în prezent îngroasa numarul celor în cautarea unui loc de munca. Se impune în mod firesc sprijinirea unor programe de relansare a activitatilor industriale si de constructii avându-se în vedere existenta resurselor umane si tehnologice, pe de o parte si a celor materiale pe de alta parte. Comuna Gramesti este strabatura de D.J. 291 A ( Zvorîstea – Zamostea – Siret ) si de D.C. 35 ( Gramesti – Gropeni – Balcauti – D.E. 85 ) – drum modernizat prin Programul SAPARD finantat de catre Uniunea Europeana .Cele mai utilizate mijloace de transport pentru sosirea în comuna Gramesti sunt autoturismele proprii, vehicule cu tractiune animala si mijloacele de transport în comun (autobuz).Transportul în comun este asigurat prin existenta a doua linii de autobuz care efectueaza curse pe ruta Suceava – Gramesti si Radauti – Siret – Gramesti – Dorohoi. Turismul reprezinta una dintre activitatile economice care, în ultimul timp, ocupa o pozitie privilegiata în raport cu celelalte sectoare-cheie ale economiei, aceasta datorându-se, printre altele, faptului ca investitiile sunt relativ reduse în raport cu profiturile obtinute.

Comuna Gramesti dispune de un potential turistic – actualmente insuficient valorificat – care constituie premisa initierii de activitati specifice turismului si serviciilor de turism la nivelul comunei . Posibilitatile de turism în zona sunt determinate de :

•  existenta unui monument istoric – Biserica „Sf. Nicolae” din satul Balinesti, unul din cele mai interesante monumente ale arhitecturii medievale moldovenesti, ctitorie a logofatului Tautu, construita între anii 1493 – 1499 ;

•  exploatarea potentialului silvic, cinegetic si piscicol existent în zona, prin dezvoltarea si întretinerea acestora si înfiintarea unei baze turistice în zona acumularii hidrotehnice Rogojesti ;

•  apropierea de rezervatia naturala din comuna învecinata ( Zamostea ) în care se dezvolta în conditii naturale laleaua pestrita ( planta protejata ) .

 

Dezvoltarea turismului la nivelul comunei Gramesti presupune integrarea activa în retelele turistice existente atât prin valorificarea potentialului conferit de localizarea comunei fata de principalele trasee turistice ale judetului Suceava cât si prin exploatarea eficienta a obiectivelor de interes turistic existente. Conform datelor statistice, comuna Gramesti este dotata cu o serie de unitati din domeniul public si al serviciilor care sunt cotate ca fiind insuficient reprezentate. Dintre acestea se remarca învatamântul, cultura si sanatatea ca prezentând un grad redus de echipare.

Obiective prioritare

propuse pentru anul 2007

la nivelul comunei Gramesti

 

•  Continuarea lucrarilor de modernizare a scolilor generale din comuna Gramesti

•  Întocmirea unui proiect pentru construirea unui corp de scoala si a unei sali de sport prin cadrul programelor de finantare comunitare;

•  Întocmirea unor proiecte de modernizare a drumurilor comunale ;

•  Repararea si modernizarea Caminului cultural Gramesti ;

•  Finalizarea lucrarilor proiectului de modernizare si extindere a sediului Primariei comunei Gramesti ;

•  Elaborarea unor proiecte pentru alimentare cu apa si canalizare precum si pentru o statie de epurare a apelor menajere ;

•  Întretinerea si balastarea drumurilor comunale si satesti ;

•  Monitorizarea actiunilor de mediu propuse ;

•  Aplicarea celorlalte masuri cuprinse în Planul de actiuni pentru anul 2007.