Delimitare sectii votare pentru scrutinul din 26.05.2019 ... detalii

Centralizator nominal cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidat la concursul pentru ocuparea unui post de muncitor calificat (mecanic auto) ... detalii

Incarcare la data de 19.03.2019 : Anunt concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat (mecanic auto).Concursul va avea loc in intervalul 19.03.2019 - 11.04.2019 ... detalii

Instiintarea proprietarilor si a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 32 si 39 din UAT Gramesti 21.12.2018 - 18.02.2019 ... detalii

Instiintarea proprietarilor si a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 32 si 39 din UAT Gramesti ... detalii

Instiintarea proprietarilor si a posesorilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.1, 32 si 39 din UAT Gramesti ... detalii

Anunt prealabil privind afisarea ca a documentelor tehnice ale cadastrului ... detalii

Anunt concurs recrutare si ocupare a functiei publice de Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de specialitate al Primarului 24.04.2018 ... detalii

Anunt examen de promovare in grad profesional 28.02.2017 ... detalii

Hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 ... detalii

Strategia de dezvoltare locala 2014-2020 ... Coperta / Vol I / Vol II / Vol III